Rehberlik

Rotana Pusula Değsin..
  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Rehberlik, bireyin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda bir bütün olarak gelişmesine, bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak sunulan; bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olan; bireyin kendisi ve toplum için yetişmesini sağlayan profesyonel bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinin amacı bireyin çağdaş dünyanın ihtiyacı olan mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli nitelikleri kazanmalarını sağlamaktır.

İlkelerimiz

  • Gizlilik 
  • Gönüllülük 
  • Bireysel farklılıklara saygı 
  • Demokratik ve insancıl bir anlayış
  • Süreklilik

Çalışmalarımız           

 Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

-  Psikolojik danışma

-  Bireyi tanıma

-  Oryantasyon (Yeni duruma ya da ortama alıştırma)

-  Bilgi toplama ve yayma

-  Yöneltme ve yerleştirme

-  İzleme ve değerlendirme

Bu kapsamda öğrenciye yönelik yaptığımız çalışmalarımız;

o   Motivasyon

o   Akademik Başarıyı Arttırma Yöntemleri

o   Stres ve Baş Etme Yöntemleri

o   Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama

o   Sınav ve Test Teknikleri

o   Verimli Çalışma Yöntemleri

o   İletişim Becerileri

o   Karar Verme Becerileri

o   Zaman Yönetimi

o   Grup Rehberliği           

Öğretmenlerimize ve Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

-  Bireysel Görüşmeler

-  Seminerler

Bu kapsamda velilere yönelik çalışma alanlarımız;

o   Aile İçi İletişim

o   Çocuğun Gelişimsel Özellikleri

o   Sınav Sistemi

o   Çocukta Özgüven Gelişiminde Aileye Düşenler

o   Etkili Ebeveyn Olmanın Yolları

o   Anne-Baba Tutumları

o   Çocukta Davranış Problemleri